ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Read more

ประกวด ราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยระบบประสาทและโรคแทรกซ้อนทางกาย (ตึกเฟื่องฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Read more

ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อัตรา พนักงานพัสดุ 1 อัตรา

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

Read more