ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยาก ซับซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น