การบริการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติด ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มาเองหรือญาตินำมาเรียกว่า ระบบสมัครใจ

2. ผู้ป่วยที่ส่งมารักษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545เรียกว่า ระบบบังคับบำบัด

ขั้นตอนการให้รับริการ

1. ผู้ป่วยที่มาเองหรือญาตินำมา(ระบบสมัครใจ) การบริการมี 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1 แบบผู้ป่วยนอก เป็นการบำบัดรักษาทางกายและจิตสังคม ตามสภาพปัญหาและอาการของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับการนัดมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าแพทย์จะสั่งหยุดการรักษาหรือส่งต่อไปรับยาใกล้บ้าน ญาติควรมากับผู้ป่วยด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบำบัดและรับทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การบำบัดมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก

1.2 แบบผู้ป่วยใน เป็นการรับผู้ป่วยไว้บำบัดรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่แพทย์พิจารณา ว่ามีความจำเป็นเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยาร่วมกับการบำบัดทางจิตสังคมแบบรายบุคคล และ รายกลุ่ม ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้ โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการนัดเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องแบบ ผู้ป่วยนอกหลังออกจากโรงพยาบาล จนกว่าแพทย์จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาใกล้บ้านหรือสั่งหยุดการรักษา

เมื่อบำบัดครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประเมินจะได้รับการติดตามหลังการบำบัดรักษาฟื้นฟู จนครบ 1 ปี

 

2. ผู้ป่วยที่ส่งมารักษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (ระบบบังคับบำบัด)

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545 ให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูฯ แก่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในโรงพยาบาล การฟื้นฟูฯ มี 2 รูปแบบ คือ

2.1 ระบบบังคับบำบัด แบบไม่ควบคุมตัว ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก(ระบบสมัครใจข้อ 1.1)

2.2 ระบบบังคับบำบัด แบบควบคุมตัว ไม่เข้มงวด/ผู้ป่วยใน เป็นการรับผู้ป่วยไว้ฟื้นฟูฯ ในโรงพยาบาลจนกว่าจะครบระยะเวลาตามโปรแกรมการฟื้นฟูฯ แบบกลุ่ม และ/หรือรายบุคคล โดยผู้ป่วยที่ถูกส่งมาทั้ง 2 กรณี โรงพยาบาลจะมีการรายงานผลการฟื้นฟูฯ แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาผลการฟื้นฟูฯ ต่อไปแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูฯ จนครบโปรแกรมฟื้นฟูฯ ของโรงพยาบาลแล้ว ถ้าแพทย์ยังคงนัดผู้ป่วยญาติควรนำผู้ป่วยมารับการรักษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆของสำนักงานคุมประพฤติ เช่น การรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติ ตามระยะเวลาให้ครบ จึงจะถือว่าครบกระบวนการฟื้นฟูฯ ตาม พรบ.จะพิจารณาผลการฟื้นฟูสำนักงานคุมประพฤติ เป็นที่พอใจ พร้อมออกใบบริสุทธิ์ให้

10 thoughts on “การบริการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

  • 3 กันยายน 2018 at 14:50
   Permalink

   แนะนำว่าควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะครับ ถ้ามีอาการทางจิตทางโรงพยาบาลก็จะส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นลำดับต่อไปครับ

   Reply
  • 9 กันยายน 2018 at 10:57
   Permalink

   ปวดเมื่อยตามร่างกายและนึกอยากยาเป็นพักๆงุดงิดง่าย

   Reply
   • 10 กันยายน 2018 at 10:21
    Permalink

    แนะนำว่าควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะครับ ถ้ามีอาการติดยาเสพติดทางโรงพยาบาลจะส่งตัวมารักษาต่อเป็นลำดับต่อไป

    Reply
 • 19 กรกฎาคม 2018 at 19:58
  Permalink

  เสียค่าบริการครั้งละเท่าไหร่ค้ะ ใข้สิทธิ์บัตรทองได้หรือเปล่า

  Reply
  • 20 กรกฎาคม 2018 at 08:29
   Permalink

   สามารถใช้บัตรทองได้ครับ

   Reply
 • 3 กันยายน 2018 at 09:57
  Permalink

  สามารถพาผู้ป่วยไปเลยได้ไม๊ค่ะ หรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • 3 กันยายน 2018 at 14:22
   Permalink

   สามารถพามารักษาได้เลยนะครับ(ในวันและเวลาราชการ) ถ้าผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปสามารถเข้ามาอ่าน ขั้นตอนการรับบริการได้ https://jvkorat.go.th/th/?p=419 ถ้าผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15ปีสามารถเข้ามาอ่านขั้นตอนการรับบริการได้ https://jvkorat.go.th/th/?p=415 นี้เลยนะครับ

   Reply
 • 7 ตุลาคม 2018 at 21:15
  Permalink

  กรณีติดสุรา ที่โรงบาลมีรักษาบำบัดหรือให้คำปรึกษาไหมค่ะ ..ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • 8 ตุลาคม 2018 at 09:32
   Permalink

   สามารถเข้ามาเพื่อพบแพทธ์ให้คำปรึกษาหรือทำการบำบัดได้ครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น