สิทธิการรักษา

ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้เช่นเดียวกับการรักษาที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย

 

1. กรณีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ครั้งแรกที่มารับบริการต้องมีหนังสือส่งตัวมาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีสิทธิ์ สำหรับในเขตอำเภอเมือง ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเทพรัตน์หรือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แล้วแต่ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด

2. สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะสิทธิ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและต้องเป็นโรคที่ประกันสังคมคุ้มครอง

3. สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้ตามระเบียบ กรมบัญชีกลางหรือองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น ครั้งแรกที่มารับบริการ ชำระเงินแล้วไปเบิกคืนภายหลังจากหน่วยงานต้นสังกัด และสมัครจ่ายตรง ซึ่งสามารถใช้ได้หลังจากแสกน 15-30 วัน

 

หากมีข้อสงสัย ให้โทรศัพท์เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดก่อนมาใช้บริการ ได้ที่ โทร.0-4423-3999 ต่อ95910

 

การรับยาแทนผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่มีอาการดี บางครั้งไม่สะดวกในการมารับยาด้วยตนเอง สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้ แต่ต้องเป็นญาติที่มีชื่อระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยเท่านั้นญาติที่ไม่มีชื่อที่ระบุ ไม่สามารถรับยาแทนได้ โดยยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่แผนกเวชระเบียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น