การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการสุขภาพจิต ที่มุ่งเน้นการรักษา
ในระดับตติยภูมิ ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครอบคลุมในเขตสุขภาพจิตที่ 9
4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

วันเวลาให้บริการ

บริการผู้ให้บริการเวลาให้บริการ
1. บริการตรวจรักษา

 

 จิตแพทย์วันจันทร์-พฤหัสบดี
เวลา 8.30-16.30 น.

วันศุกร์  เวลา 8.30-11.30 น.

2. บริการรับยาเดิมพยาบาลวิชาชีพทุกวัน และ เวลาราชการ
3. ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยานักจิตวิทยาคลินิกทุกวัน และ เวลาราชการ
4. ตรวจวินิจฉัยทางสังคมนักสังคมสงเคราะห์ทุกวัน และ เวลาราชการ
5. การบริการส่งตรวจพิเศษ    เช่น
– ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
– คลื่นไฟฟ้าสมอง
– X-RAY
นักเทคนิคการแพทย์/พยาบาลทุกวัน และ เวลาราชการ
6. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม  
6.1 คลินิกบำบัดรายโรค

 

สหวิชาชีพทุกวันราชการ

เวลา 8.30-16.30 น.

6.2 คลินิกผู้ป่วยสูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา  8.30-12.00 น.

6.3 คลินิกคลินิกนิติจิตเวช ทุกวันราชการ

เวลา 13.00-16.30 น.

7. บริการให้การปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ

นักจิตวิทยาคลินิก

นักสังคมสงเคราะห์

 

ทุกวัน และ เวลาราชการ
บริการผู้ให้บริการเวลาให้บริการ
8. บริการให้สุขภาพจิตศึกษาพยาบาลวิชาชีพทุกวัน และ เวลาราชการ
9. บริการจิตเวชฉุกเฉินจิตแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ทุกวัน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ผู้รับบริการ/ผู้ป่วยมาติดต่อรับบริการที่จุดคัดกรองผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อประเมิน
    ภาวะฉุกเฉินทางกาย ทางจิต และภาวะติดเชื้อ
  2. ผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดสัญญาณชีพ
  3. เข้ารับบริการ
  • กรณีผู้ป่วยรายใหม่ จัดทำชุดประวัติผู้ป่วยใหม่ บริการสัมภาษณ์ประวัติ และส่งพบแพทย์
  • กรณีผู้ป่วยเก่า เข้ารับบริการตามระบบ
  • กรณีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น