ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ทันตแพทย์หญิง กิติมา ลี้สุรพลานนท์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านแผนงานและสารสนเทศ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โทรศัพท์ 044-233999
แฟกซ์ 044-233977
E-mail [email protected]