การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1.โครงสร้างหน่วยงาน

O2.ข้อมูลผู้บริหาร

O3.อำนาจหน้าที่

O4.การขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6.ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O7. Q&A

O8. Social Network

แผนการดำเนินงาน

O9.แผนการดำเนินงานประจำปี

O10.ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

O11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน

O12.รายงานผลการดำเนินการประจำปี

O13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14.มาตรฐานการให้บริการ

O15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17.E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

O18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเผยเเพร่หนังสือเเผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

O19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน

O20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25.การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การส่งเสริมความโปร่งใส

O26.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O27.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O28.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O29.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

O31.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O32.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O33.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O34.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O35.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5 เดือน

O38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support