การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วยงาน

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4การขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O7. Q&A

O8. Social Network


2การบริหารงาน

O9แผนการดำเนินงานประจำปี

O10ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินการประจำปี

O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14มาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17.E-Service


3การบริหารงบประมาณ

1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน

O20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25.การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ


การส่งเสริมความโปร่งใส

1การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O26แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O27ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O28ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

2การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O29ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การป้องกันการทุจริต

1เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O32การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

2การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O33การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O34การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O35การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5 เดือน

O38แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support